Bạn đang ở trong phòng Trợ giúp

Coccoc bot

Cốc Cốc Bot là phần mềm tự động thu thập dữ liệu web của máy tìm kiếm Cốc Cốc. Phần mềm này sẽ tìm các trang web mới hoặc có nội dung cập nhật để đưa vào hệ thống chỉ mục của máy tìm kiếm. Bằng việc cho phép Cốc Cốc Bot đánh chỉ mục website của mình, sẽ có thêm nhiều người dùng thấy được nội dung do bạn cung cấp, và website của bạn sẽ trở nên phổ biến hơn.

Cốc Cốc Bot hỗ trợ giao thức robots.txt để kiểm soát truy cập và sử dụng User-Agent theo mẫu sau:

Mozilla/5.0 (compatible; coccoc/1.0; +http://help.coccoc.com/)

Nếu muốn trình thu thập dữ liệu giảm tần suất truy cập, bạn có thể dùng chỉ dẫn crawl-delay trong file robots.txt. Ví dụ:

User-agent: coccoc
Crawl-delay: 1

Hoặc bạn có thể gửi trực tiếp yêu cầu tần suất truy cập tới chúng tôi.

*Chú ý: Chúng tôi không hỗ trợ crawl-delay lớn hơn 10. Vậy nên, crawl-delay 100 sẽ được coi như 10.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay góp ý về Cốc Cốc Bot, vui lòng sử dụng form dưới đây để liên hệ với chúng tôi.